استفاده ,کنیم؟ ,کدام ,نوشتن ,شود؟ ,جدول ,کنیم؟ برای ,برای ایجاد ,شود؟ برای ,برای نوشتن ,برای تعیین ,برای تعیین تصویر ,تعیین تصویر زمینه ,تصویر زم

برای کج نوشتن از کدام تگ استفاده می کنیم؟

برای پاراگراف از چه تگی استفاده می کنیم؟

از کدام تگ برای نوشتن آدرس استفاده می شود؟

برای ایجاد ارتباط بین اسناد و منابع موجوددر وب از کدام تگ استفاده می شود؟

برای نوشتن متن جایگزین شده از کدام تگ استفاده می شود؟

برای نوشتن متن خط خورده از کدام تگ استفاده می شود؟

برای ایجاد فریم افقی از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای ایجاد فریم عمودی از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای نحوه قرار گیری جدول در صفحه نمایش از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای تعیین رنگ از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای ایجاد فریم داخلی inline frame از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای ایجاد حاشیه در جدول ها از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای تعیین تصویر زمینه برای جدول از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای تعیین تصویر زمینه برای  یک سطر جدول از چه تگی استفاده می کنیم؟

عنصر اصلی برنامه نویسی تحت وب با Html چیست؟

از کدام تگ برای شکستن خط استفاده می کنیم؟

برای تعیین تصویر زمینه برای  یک سلول جدول از چه تگی استفاده می کنیم؟

برای نوشتن عنوان جدول  از چه تگی استفاده می کنیم؟

از کدام تگ برای نوشتن توضیحات استفاده می کنیم؟

با کدام تگ زیر می توان خروجي همانطوري كه نوشته شده را نمایش داد؟

از کدام تگ برای اندیس استفاده می شود؟

از کدام تگ برای horizontal استفاده می شود؟

برای نقل قول از چه تگی استفاده می کنیم؟

با کدام ویژگی ميزان فاصله متن سلول هاي جدول از حاشيه سلول را مشخص مي كنیم؟

 

منبع اصلی مطلب : کامپیوتر
برچسب ها : استفاده ,کنیم؟ ,کدام ,نوشتن ,شود؟ ,جدول ,کنیم؟ برای ,برای ایجاد ,شود؟ برای ,برای نوشتن ,برای تعیین ,برای تعیین تصویر ,تعیین تصویر زمینه ,تصویر زم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نمونه سوالات درس برنامه نویسی تحت وب -- دانشگاه علمی کاربردی